SYSTÉM:Historie impresí | Detailní přehled | Registrace uživatelů
BANNEROVÁ REKLAMA:Podle velikosti plochy | Podle kategorie | Kampaně | Bannery
TEXTOVÁ REKLAMA:Podle velikosti plochy | Podle kategorie | Kampaně
REKLAMNÍ SUPERLIŠTA:Podle druhu a typu serveru | Podle kategorie | Kampaně
Detailní informace - 21.04.2018 - Právě teď
Uživatelé systému VRS.CZ
Aktivních uživatelů:7612
Neaktivních uživatelů (90 dní):347
Celkem uživatelů:7959
SMS
Počet SMS před akcí:402
Počet SMS v akci:775
Celkem SMS:1177
Poslední SMS:21.10.2014
V.I.P. program
Celkem vyděláno :192.298 Kč
Celkem vyplaceno:176.637 Kč
Zbývá vyplatit:15.661 Kč
Poslední vyplácení:31.12.2009
Přehled bannerů
FLASH:1737
JPG:2891
GIF:4618
Jiné formáty:2235
Celkem bannerů:11481
Registrace přes REFERENCE
Schválených:2328
Neschválených:1171
Celkem:3499
Rozdáno kreditu:31.901.250 Kr
Kredit v systému
Bannerová banka:2.576.278.085 Kr
Textová banka:800.219.460 Kr
Banka SuperLišty:670.369.759 Kr
Bannerové kampaně:2.358.524.616 Kr
Textové kampaně:119.091.840 Kr
Kampaně superlišty:75.130.227 Kr
Banky + kampaně:6.599.613.987 Kr
Bannerová reklama - kampaně
Aktivní kampaně:310
Neaktivní kampaně:4311
Celkem kampaní:4621
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:179
Celkem kampaní:179
Aktivní kampaně:310
Neaktivní kampaně:4490
Celkem kampaní:4800
Textová reklama - kampaně
Aktivní kampaně:718
Neaktivní kampaně:1133
Celkem kampaní:1851
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:11
Celkem kampaní:11
Aktivní kampaně:718
Neaktivní kampaně:1144
Celkem kampaní:1862
Reklamní superlišta - kampaně
Aktivní kampaně:461
Neaktivní kampaně:1721
Celkem kampaní:2182
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:12
Celkem kampaní:12
Aktivní kampaně:461
Neaktivní kampaně:1733
Celkem kampaní:2194
Bannerová reklama - Servery
Celkem serverů:4258
Celkem ploch:11929
Aktivních ploch:238
Celkem serverů:98
Celkem ploch:228
Aktivních ploch:5
Celkem serverů:4356
Celkem ploch:12157
Aktivních ploch:243
Textová reklama - Servery
Celkem serverů:1472
Celkem ploch:1515
Aktivních ploch:50
Celkem serverů:
Celkem ploch:
Aktivních ploch:
Celkem serverů:1472
Celkem ploch:1515
Aktivních ploch:50
Reklamní superlišta - Servery
Celkem serverů:1567
Aktivních serverů:56
Celkem serverů:40
Aktivních serverů:0
Celkem serverů:1607
Aktivních serverů:56
VRS.CZ © 2005 - 2018 - HLUCIN.NET s.r.o. - (Michal Jačanin, Dušan Porwol)