SYSTÉM:Historie impresí | Detailní přehled | Registrace uživatelů
BANNEROVÁ REKLAMA:Podle velikosti plochy | Podle kategorie | Kampaně | Bannery
TEXTOVÁ REKLAMA:Podle velikosti plochy | Podle kategorie | Kampaně
REKLAMNÍ SUPERLIŠTA:Podle druhu a typu serveru | Podle kategorie | Kampaně
Detailní informace - 25.02.2018 - Právě teď
Uživatelé systému VRS.CZ
Aktivních uživatelů:7609
Neaktivních uživatelů (90 dní):349
Celkem uživatelů:7958
SMS
Počet SMS před akcí:402
Počet SMS v akci:775
Celkem SMS:1177
Poslední SMS:21.10.2014
V.I.P. program
Celkem vyděláno :192.298 Kč
Celkem vyplaceno:176.637 Kč
Zbývá vyplatit:15.661 Kč
Poslední vyplácení:31.12.2009
Přehled bannerů
FLASH:1737
JPG:2891
GIF:4617
Jiné formáty:2235
Celkem bannerů:11480
Registrace přes REFERENCE
Schválených:2328
Neschválených:1170
Celkem:3498
Rozdáno kreditu:31.901.250 Kr
Kredit v systému
Bannerová banka:2.575.324.199 Kr
Textová banka:799.325.908 Kr
Banka SuperLišty:670.187.066 Kr
Bannerové kampaně:2.358.862.015 Kr
Textové kampaně:119.173.543 Kr
Kampaně superlišty:75.075.317 Kr
Banky + kampaně:6.597.948.047 Kr
Bannerová reklama - kampaně
Aktivní kampaně:331
Neaktivní kampaně:4289
Celkem kampaní:4620
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:179
Celkem kampaní:179
Aktivní kampaně:331
Neaktivní kampaně:4468
Celkem kampaní:4799
Textová reklama - kampaně
Aktivní kampaně:733
Neaktivní kampaně:1118
Celkem kampaní:1851
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:11
Celkem kampaní:11
Aktivní kampaně:733
Neaktivní kampaně:1129
Celkem kampaní:1862
Reklamní superlišta - kampaně
Aktivní kampaně:463
Neaktivní kampaně:1709
Celkem kampaní:2172
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:12
Celkem kampaní:12
Aktivní kampaně:463
Neaktivní kampaně:1721
Celkem kampaní:2184
Bannerová reklama - Servery
Celkem serverů:4256
Celkem ploch:11925
Aktivních ploch:315
Celkem serverů:98
Celkem ploch:228
Aktivních ploch:2
Celkem serverů:4354
Celkem ploch:12153
Aktivních ploch:317
Textová reklama - Servery
Celkem serverů:1471
Celkem ploch:1514
Aktivních ploch:75
Celkem serverů:
Celkem ploch:
Aktivních ploch:
Celkem serverů:1471
Celkem ploch:1514
Aktivních ploch:75
Reklamní superlišta - Servery
Celkem serverů:1567
Aktivních serverů:43
Celkem serverů:40
Aktivních serverů:0
Celkem serverů:1607
Aktivních serverů:43
VRS.CZ © 2005 - 2018 - HLUCIN.NET s.r.o. - (Michal Jačanin, Dušan Porwol)