SYSTÉM:Historie impresí | Detailní přehled | Registrace uživatelů
BANNEROVÁ REKLAMA:Podle velikosti plochy | Podle kategorie | Kampaně | Bannery
TEXTOVÁ REKLAMA:Podle velikosti plochy | Podle kategorie | Kampaně
REKLAMNÍ SUPERLIŠTA:Podle druhu a typu serveru | Podle kategorie | Kampaně
Detailní informace - 27.07.2017 - Právě teď
Uživatelé systému VRS.CZ
Aktivních uživatelů:7611
Neaktivních uživatelů (90 dní):344
Celkem uživatelů:7955
SMS
Počet SMS před akcí:402
Počet SMS v akci:775
Celkem SMS:1177
Poslední SMS:21.10.2014
V.I.P. program
Celkem vyděláno :192.298 Kč
Celkem vyplaceno:176.637 Kč
Zbývá vyplatit:15.661 Kč
Poslední vyplácení:31.12.2009
Přehled bannerů
FLASH:1737
JPG:2891
GIF:4618
Jiné formáty:2236
Celkem bannerů:11482
Registrace přes REFERENCE
Schválených:2328
Neschválených:1168
Celkem:3496
Rozdáno kreditu:31.901.250 Kr
Kredit v systému
Bannerová banka:2.570.056.454 Kr
Textová banka:794.011.286 Kr
Banka SuperLišty:667.948.221 Kr
Bannerové kampaně:2.359.468.643 Kr
Textové kampaně:119.427.412 Kr
Kampaně superlišty:75.337.888 Kr
Banky + kampaně:6.586.249.905 Kr
Bannerová reklama - kampaně
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:4615
Celkem kampaní:4615
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:179
Celkem kampaní:179
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:4794
Celkem kampaní:4794
Textová reklama - kampaně
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:1847
Celkem kampaní:1847
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:11
Celkem kampaní:11
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:1858
Celkem kampaní:1858
Reklamní superlišta - kampaně
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:2157
Celkem kampaní:2157
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:12
Celkem kampaní:12
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:2169
Celkem kampaní:2169
Bannerová reklama - Servery
Celkem serverů:4256
Celkem ploch:11922
Aktivních ploch:45
Celkem serverů:98
Celkem ploch:228
Aktivních ploch:0
Celkem serverů:4354
Celkem ploch:12150
Aktivních ploch:45
Textová reklama - Servery
Celkem serverů:1470
Celkem ploch:1513
Aktivních ploch:11
Celkem serverů:
Celkem ploch:
Aktivních ploch:
Celkem serverů:1470
Celkem ploch:1513
Aktivních ploch:11
Reklamní superlišta - Servery
Celkem serverů:1566
Aktivních serverů:6
Celkem serverů:40
Aktivních serverů:0
Celkem serverů:1606
Aktivních serverů:6
VRS.CZ © 2005 - 2017 - HLUCIN.NET s.r.o. - (Michal Jačanin, Dušan Porwol)