SYSTÉM:Historie impresí | Detailní přehled | Registrace uživatelů
BANNEROVÁ REKLAMA:Podle velikosti plochy | Podle kategorie | Kampaně | Bannery
TEXTOVÁ REKLAMA:Podle velikosti plochy | Podle kategorie | Kampaně
REKLAMNÍ SUPERLIŠTA:Podle druhu a typu serveru | Podle kategorie | Kampaně
Detailní informace - 24.11.2017 - Právě teď
Uživatelé systému VRS.CZ
Aktivních uživatelů:7614
Neaktivních uživatelů (90 dní):342
Celkem uživatelů:7956
SMS
Počet SMS před akcí:402
Počet SMS v akci:775
Celkem SMS:1177
Poslední SMS:21.10.2014
V.I.P. program
Celkem vyděláno :192.298 Kč
Celkem vyplaceno:176.637 Kč
Zbývá vyplatit:15.661 Kč
Poslední vyplácení:31.12.2009
Přehled bannerů
FLASH:1737
JPG:2890
GIF:4619
Jiné formáty:2238
Celkem bannerů:11484
Registrace přes REFERENCE
Schválených:2328
Neschválených:1169
Celkem:3497
Rozdáno kreditu:31.901.250 Kr
Kredit v systému
Bannerová banka:2.572.951.163 Kr
Textová banka:797.377.857 Kr
Banka SuperLišty:669.389.768 Kr
Bannerové kampaně:2.359.533.377 Kr
Textové kampaně:119.258.255 Kr
Kampaně superlišty:75.155.256 Kr
Banky + kampaně:6.593.665.676 Kr
Bannerová reklama - kampaně
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:4618
Celkem kampaní:4618
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:179
Celkem kampaní:179
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:4797
Celkem kampaní:4797
Textová reklama - kampaně
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:1847
Celkem kampaní:1847
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:11
Celkem kampaní:11
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:1858
Celkem kampaní:1858
Reklamní superlišta - kampaně
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:2157
Celkem kampaní:2157
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:12
Celkem kampaní:12
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:2169
Celkem kampaní:2169
Bannerová reklama - Servery
Celkem serverů:4256
Celkem ploch:11924
Aktivních ploch:125
Celkem serverů:98
Celkem ploch:228
Aktivních ploch:0
Celkem serverů:4354
Celkem ploch:12152
Aktivních ploch:125
Textová reklama - Servery
Celkem serverů:1470
Celkem ploch:1513
Aktivních ploch:23
Celkem serverů:
Celkem ploch:
Aktivních ploch:
Celkem serverů:1470
Celkem ploch:1513
Aktivních ploch:23
Reklamní superlišta - Servery
Celkem serverů:1566
Aktivních serverů:12
Celkem serverů:40
Aktivních serverů:0
Celkem serverů:1606
Aktivních serverů:12
VRS.CZ © 2005 - 2017 - HLUCIN.NET s.r.o. - (Michal Jačanin, Dušan Porwol)