SYSTÉM:Historie impresí | Detailní přehled | Registrace uživatelů
BANNEROVÁ REKLAMA:Podle velikosti plochy | Podle kategorie | Kampaně | Bannery
TEXTOVÁ REKLAMA:Podle velikosti plochy | Podle kategorie | Kampaně
REKLAMNÍ SUPERLIŠTA:Podle druhu a typu serveru | Podle kategorie | Kampaně
Detailní informace - 19.08.2018 - Právě teď
Uživatelé systému VRS.CZ
Aktivních uživatelů:7573
Neaktivních uživatelů (90 dní):387
Celkem uživatelů:7960
SMS
Počet SMS před akcí:402
Počet SMS v akci:775
Celkem SMS:1177
Poslední SMS:21.10.2014
V.I.P. program
Celkem vyděláno :192.298 Kč
Celkem vyplaceno:176.637 Kč
Zbývá vyplatit:15.661 Kč
Poslední vyplácení:31.12.2009
Přehled bannerů
FLASH:1737
JPG:2891
GIF:4614
Jiné formáty:2235
Celkem bannerů:11477
Registrace přes REFERENCE
Schválených:2328
Neschválených:1171
Celkem:3499
Rozdáno kreditu:31.901.250 Kr
Kredit v systému
Bannerová banka:2.571.706.157 Kr
Textová banka:801.005.349 Kr
Banka SuperLišty:670.493.472 Kr
Bannerové kampaně:2.363.395.048 Kr
Textové kampaně:0 Kr
Kampaně superlišty:75.094.763 Kr
Banky + kampaně:6.481.694.790 Kr
Bannerová reklama - kampaně
Aktivní kampaně:266
Neaktivní kampaně:4354
Celkem kampaní:4620
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:179
Celkem kampaní:179
Aktivní kampaně:266
Neaktivní kampaně:4533
Celkem kampaní:4799
Textová reklama - kampaně
Aktivní kampaně:
Neaktivní kampaně:0
Celkem kampaní:
Aktivní kampaně:
Neaktivní kampaně:0
Celkem kampaní:
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:0
Celkem kampaní:0
Reklamní superlišta - kampaně
Aktivní kampaně:416
Neaktivní kampaně:1766
Celkem kampaní:2182
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:12
Celkem kampaní:12
Aktivní kampaně:416
Neaktivní kampaně:1778
Celkem kampaní:2194
Bannerová reklama - Servery
Celkem serverů:4258
Celkem ploch:11929
Aktivních ploch:201
Celkem serverů:98
Celkem ploch:228
Aktivních ploch:1
Celkem serverů:4356
Celkem ploch:12157
Aktivních ploch:202
Textová reklama - Servery
Celkem serverů:1473
Celkem ploch:1516
Aktivních ploch:0
Celkem serverů:
Celkem ploch:
Aktivních ploch:
Celkem serverů:1473
Celkem ploch:1516
Aktivních ploch:0
Reklamní superlišta - Servery
Celkem serverů:1567
Aktivních serverů:27
Celkem serverů:40
Aktivních serverů:0
Celkem serverů:1607
Aktivních serverů:27
VRS.CZ © 2005 - 2018 - HLUCIN.NET s.r.o. - (Michal Jačanin, Dušan Porwol)